انواع بولوس در پمپ انسولين

انواع بولوس در پمپ انسولین

بولوس غذایی در پمپ انسولین

بولوسهاي غذايي نوع تزريق انسولين براي غذا هاي مختلف با ترکيبات متفاوت را تعيين مي کنند. نوع و روش تزريق انسولين در پمپ بولوس نام دارد. در پمپ هاي انسولين سه نوع بولوس غذايي وجود دارد.

1- بولوس نرمال

براي انطباق ميزان انسولين با غذاهايي است که قسمت عمده آنرا کربوهيدرات تشکيل ميدهد. همچنين در هنگام بالا بودن قند خون ازاين بولوس استفاده ميشود.

2- بولوس گسترده ( square )

در مواقعي که غذاي پرچرب مصرف ميشود يا فرد مشکل هضم غذا دارد (فلج معده) يا غذا در مدت طولاني مصرف شود، مانند مهماني ها ، ميتوان از آن استفاده کرد .
بولوس گسترده مي تواند طوري تنظيم شود تا انسولين را طي مدت زماني از 30 دقيقه تا 8 ساعت تزريق کند.

3- بولوس دوگانه ( dual )

اين بولوس ترکيبي از يک بولوس نرمال و يک بولوس گسترده است و براي ايجاد هماهنگي بهتر مقدار انسولين با غذاهايي که سه ترکيب کربوهيدرات ،پروتئين و چربي را با هم دارند استفاده ميشود.
توجه : هر چه مقدار چربي يا فيبر غذا زياد باشد بهتر است از مقدار بولوس نرمال کم شود و مقدار بولوس گسترده و مدت زمان آن بيشتر باشد. مثلا در صورت استفاده از پيتزا بهتر است50 درصد بولوس نرمال و 50 درصد گسترده، تزريق شود.

بولوس هوشمند

در بيشتر پمپ ها بولوس هوشمند طراحي شده است . برنامه بولوس هوشمند ميزان باقيمانده انسولين فعال در بدن را که از بولوسهاي قبلي دريافت شده است را در حافظه خود دارد ( معمولا چهار تا شش ساعت پس از دريافت يک بولوس ،قسمت اعظم انسولين در بدن جذب ميشود ،ولي مقدار کمي از آن براي مدت چند ساعت در بدن فعال مي ماند). بولوس هوشمنددر هنگام تزريق مجدد ، با در نظر گرفتن انسولين فعال به شما کمک مي کند تا در نتيجه دريافت انسولين زياد ، دچار افت قند خون نشويد
مثالهايي از بولوس هوشمند
اگرتنظيمات انجام شده در پمپ براي يک فرد به صورت زير باشد :
نسبت کربوهيدرات : 30 گرم کربوهيدرات / 1 واحد انسولين
فاکتور حساسيت انسوليني : 40 ميلي گرم در دسي ليتر / 1 واحد انسولين
قند خون مطلوب : 120 ميليگرم در دسي ليتر

دکتر دهقان منشادی، فوق تخصص دیابت در تهران

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره