درمان گره های تیروئیدی

[sbu_post_image]

غده تیروئید که جلوی گردن قرار گرفته است، بافتی نرم و نازک دارد و روی قسمت جلویی حنجره قرار گرفته است.

به دلایل بسیار زیادی ممکن است قسمتی از این غده رشد کند و به شکل یک برآمدگی کوچک یا بزرگ بیرون بزند که به آن ندول تیروئید ( گره تیروئید) می گوییم. فرق گره تیروئید با گواتر این است که گواتر به بزرگی و انتشار سراسری تیروئید اطلاق می شود در حالی که گره همان گونه که شرح داده شد، بزرگ شدن قسمتی از تیروئید است.

درمان ندول های تیروئید

گره های تیروئیدی که از بیماری های شایع غده تیروئید در بدن است، که اغلب به عمل جراحی نیاز نداشته و با شیوه های مختلف درمانی از قبیل: سونوگرافی، نمونه برداری و اسکن های تیروئیدی قابل پیشگیری و درمان است. در درمان گره های سرد تیروئیدی، حتما باید نمونه برداری سوزنی انجام شود، در حالیکه گره های داغ ، با پیگیری های پزشک متخصص غدد فابل درمان هستتند.

گره های داغ تیروئیدی، که باعث پر کاری غده تیروئید نیز می شوند، با تجویز دارو و یا در اندکی از موارد با عمل جراحی قابل درمان هستند.

بیشتر ندول تیروئیدی به عمل جراحی نیاز ندارند و از دیگر روش های ارزیابی تیروئید، می توان به سونوگرافی، که یک روش غیر تهاجمی و ساده است اشاره کرد که در این روش، نوع گره تیروئید در کیست بودن و یا توده تو پر بودن مشخص می شود.

برای درمان گره های تیروئید، معمولا پزشک متخصص اختلالات غده تیروئید، با معاینات دوره ای هر سه تا شش ماه این گره ها را ارزیابی می کند و از نظر تغییر در اندازه آن ها، با استفاده از هورمون های تیروئید، تخلیه کیست و قرص لوتیروکسین، برای کوچک کردن گره های تیروئید به درمان آفدام می کند.

در صورتی که مقدارTSH بالا و پادتنهاي تیروئید وجود داشته باشد به احتمال زیاد التهاب تیروئید از نوع هاشیموتو می باشد، و درمان با لووتیروکسین بر اساس سن بیمار شروع شده و بیمار پیگیري میشود و اندازه گره به وسیله سونوگرا فی به طور دقیق تعیین م ی گردد . درمان بالووتیروکسین حداقل به مدت سه ماه ادامه داده میشود و سپس بیمار مورد بررسی مجدد قرار میگیرد. در جریان درمان با لووتیروکسین اندازه گره در عرض یک سال کوچک میشود در صورتی که با مهارTSHاندازه گره کوچک نشد، گره به احتمال زیاد بدخیم است و بایستی جراحی شود. در صورتی که رشد گره ادامه پیدا کرد و یا اندازه آن کمتر از 50 درصد کاهش یافت علامت عدم موفقیت درمان با لووتیروکسین است.

گرد آوری دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته از کتب مجع طب غدد بروک وکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره