متخصص غدد

عوامل بلوغ زودرس
no

عوامل بلوغ زودرس

عوامل زیادی در شروع بلوغ و بلوغ زودرس اهمیت دارند ولی بیشتر بار عوامل بلوغ زودرس وابسته به ژنوم افراد است. در…
no

علایم بلوغ

بلوغ یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق علائم بلوغ، بعضی تغییرات در تکامل و رشد فرد شناخته…
مقالات اخیر
فهرست
Call Now Buttonتماس و مشاوره