نوشته‌ها

تعیین جنسیت و درمان ابهام تناسلی

post_image

در اداره بیمار مبتلا به ابهام تناسلی باید هم به مسائل ارگانیک و هم به مسائل روانی ناشی از آن توجه شوددر ارتباط با مسائل عضوی مهمترین مسئله احتمال وجود بحران آدرنال و درمان آن میباشد(رجوع به مبحث هیپرپلازی مادرزادی آدرنال و درمان)
تولد یک نوزاد با ابهام تناسلی یک فوریت اجتماعی –روانی برای خانواده میباشد. یک ارزیابی کامل و دقیق باید توسط تیمی شامل متخصص غددکودکان، جراح کودکان، متخصص ژنتیک، متخصص زنان و روانشناس انجام شود، تا زمانی که جنس نوزاد بطور دقیق مشخص نشده باشد باید ا ز انتخاب اسم خودداری شود و جنسیت نوزاد عنوان نشود. ماهیت بیماری باید برای والدین توضیح داده شود تا احساس گناه در آنها از بین برود. تصمیمگیری برای انتخاب جنس و تعیین جنسیت در شیرخواران مبتلا به ابهام تناسلی مشکل و مورد بحث است. بدون شک مسائل فرهنگی هرجامعه بر روی این تصمیم گیری تأثیر ویژه خواهد داشت.

تعیین جنسیت در ابهام تناسلی

مطالعه بر روی بیماران مبتلا به ابهام تناسلی نشان داده است که هیچکدام از عوامل نظیر نوع کروموزوم، نوع غده جنسی، و حتی دستگاه تناسلی خارجی به تنهایی اساس تعیین جنسیت نمی باشد. در این بیماران درجه مردانه شدن اندام تناسلی خارجی ارتباط قوی با سیستم عصبی مرکزی ندارد. در بعضی جوامع، فوائد اجتماعی، فرهنگی واقتصادی پسر بودن خیلی بیشتر از میزان کارایی و عملکرد آلت مردانه پسر است و این در تصمیم گیری برای تعیین جنسیت نقش مهمی دارد.
از طرفی در درمان ابهام تناسلی یک هدف عمده امکان بدست آوردن اندام تناسلی خارجی طبیعی از طریق روشهای جراحی و هورمونی است. در تصمیم گیری برای انتخاب جنس به عنوان پسر تاکید ویژه بر روی اندازه شفت و گلنز و پتانسیل آن برای رشد است . تمام شیرخوارانی که ازنظر ظاهری پسر هستند ولی آلت مردانه کوچک دارند(طول کشیده آلت مردانه کمترازدوو نیم سانتیمتر) باید یک دوره درمانی از تستوسترون دریافت دارند تا پتانسیل آلت مردانه برای رشد مشخص شود. پاسخ مناسب به تستوسترون زمانی است که بطور متوسط ۲سانتیمتر به طول آن اضافه شود.

تهیه وتنظیم: دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد
برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع طب کودکان نلسوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

دوجنسی کاذب زنانه

post_image

در اثر مواجهه جنین مؤنث در هفته۸تا۱۲دوره جنینی با آندروژن(هورمون مردانه) بوجود میآید. درجه ابهام تناسلی بستگی به مرحله تمایز جنسی دارد که مواجهه با آندروژن اتفاق افتاده است. بعد از هفته دوزادهم جنینی که واژن از سینوس ادراری تناسلی جدا شده است، آندروژن فقط باعث بزرگی کلیتوریس میشود.

علل دوجنسی کاذب زنانه

علل دوجنسی کاذب زنانه عبارتند از:

۱) هیپرپلازی مادرزادی آدرنال(بزرگ شدن مادرزادی غده فوق کلیوی) : کمبود ۲۱ –هیدروکسیلاز(شایعترین علت)، کمبود ۱۱بتاهیدروکسیلاز ، کمبود ۳ بتا هیدروکسی استروئیددهیدروژناز)فرمهایی که با افزایش تولید آندروژن همراه هستند)
۲) کمبود آروماتاز جفتی (آروماتاز آنزیمی است که باعث تبدیل آندروژن به استروژن میشود . لذا در کمبود آروماتازبدلیل عد م تبدیل آندروژن به استروژن ،سطح آندروژن افزایش پیدا میکند)
۳) مصرف و یا تولید آندروژن توسط مادر(مانند تومور ایجاد کننده صفات مردانه در تخمدان)
۴) مقاومت به گلوکوکورتیکوئید(از طریق تولید آندروژن)یعنی سلولهای هدف به کورتیزول پاسخ نمی دهند.
۵) مصرف ترکیبات پروژسترونی در مادر

گرد آوری دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته از کتب مجع طب غدد بروک وکتاب مرجع نلسوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد