کمای هایپر اسمولار

کومای هایپر اسمولارحادیا NKHS

اغلب به دنبال دیابت نوع ۲ و در شرایطی که قند خون کنترل مناسبی ندارد و همزمان بیمار به یک بیماری حاد به خصوص انواع عفونتها گرفتار می شود رخ می دهد.

خصوصیات کمای هایپر اسمولار

۱- قند خون بالای ۶۰۰

۲- PH خون بیش از ۳/۷

۳- بیکربنات خون بیش از ۱۵ (تقریبا برعکس DKA)

بنابراین تمام مبتلایان به دیابت ۲ که دچار افت سطح هوشیاری می شوند باید سریعا بستری شده و از نظر کتواسیدوز دیابتی و یا کمای هیپر اسمولار بررسی شوند.

فهرست
Call Now Buttonتماس و مشاوره