کاهش سطح هورمون غده پاراتیروئید

[sbu_post_image]

غده پاراتیروئید هورمونی به نام پاراتورمون (Parathormone; PTH) ترشح می کند که آزاد شدن Ca2+ از استخوان را تحریک می نماید و از این طریق مقدار Ca2+ خون را افزایش می دهد. PTH همچنین استئوکلاست ها (سلول های مسئول بازجذب استخوان ها) را افزایش می دهد و از این طریق موجب تجزیه ی استخوان ها می شود. PTH بازجذب Ca2+ در کلیه ها را تحریک می کند. پاراتورمون موجب تولید ویتامین D فعال شده در کلیه می شود و آزاد شدن فسفات، از استخوان ها را تحریک می کند که این امر موجب افزایش فسفات خون می شود. PTH همچنین باجذب فسفات در کلیه ها را مهار می کند. اختلالات غده پاراتیروئید نقش مهمی در سلامت بدن ایفا میکند ، در ادامه به کم کاری غدد پاراتیروئید می پردازیم .

کم کاری غده پاراتیروئید اختلالی غیر شایع است، که در جریان این اختلال به دلیل کاهش سطح هورمون غده پاراتیروئید درگردش خون، بدن دچار علائم کاهش کلسیم میشود.

علل کم کاری غدد پاراتیروئید

کم کاری غده پاراتیروئید ارثی که شامل اختلالات زیر است:

  • سندرم دی جرج: در اثر نقص در تشکیل بن بست حلقی 3و 4 و 5 ،سندرم CATAH22(نقایص قلبی ناهنجاری صورت-هیپوپلازی تیموس- شکاف کام- هیپوکلسمی و حذف در کروموزوم22q11در90درصد موارد)
  • سندرمHDRبه صورت کم کاری غده پارا تیروئید – کری حسی عصبی – آنومالی کلیه خود را نشان میدهد و به علت حذف د ر بازوی کوتاه کروموزوم 10می باشد.
  • کم کاری غده پارا تیروئید وابسته بهXمغلوب: به صورت تشنج در شیرخواران 2 هفته تا 6 ماهه خود را نشان میدهد.
  • کم کاری غده پارا تیروئید اتوزوم مغلوب این حالت معمولاً با تظاهرات بدشکلی صورت واندام هاهمراه است که بصورت میکروسفالی ،چشمان فرورفته، بینی منقار مانند، فک کوچک و گوشهای آویزان و عقب افتادگی رشد داخل رحمی و عقب افتادگی ذهنی میباشد.
  • جهش در ژنPTH
  • بیماریهای خودایمنی : مثل سندرم خودایمنی چند غده ای نوع1 (کم کاری غده پاراتیروئید، کاندیدیازیس ، آدیسون همراه با یک سری علائم خودایمنی)
  • بیماریهای میتوکندریال: مثل سندرم کرنز-سایر ( افتالموپلژی، کاهش شنوایی حسی- عصبی، اختلال هدایتی قلب و کم کاری غده پاراتیروئید)

حالتی که کم کاری غده پاراتیروئید مادرزادی میباشد ولی ارثی نیست :

در این حالت فقدان یا هیپوپلازی مادرزادی پاراتیروئید وجود دار د. عدم نمو غده پاراتیروئید، ثانویه به مصرف الکل یا ترکیبات ویتامینAبرای درمان آکنه توسط مادر و یا مصرف ید رادیواکتیو در دورا ن بارداری می تواند این حالت را ایجاد کند.

کم کاری غده پاراتیروئید به دنبال تخریب غده پاراتیروئید که شامل موارد زیر است.

شایعترین مورد به دنبال برداشتن تیروئید میباشد که 2 حالت ایجاد میشود:
الف -کم کاری غده پاراتیروئید موقت به دنبال ادم یا آسیب عروقی غددپاراتیروئید
ب- کم کاری غده پاراتیروئید دائم به دنبال آسیب عروقی یا برداشتن همه غده پاراتیروئید
به دنبال بیماریهای ارتشاحی که شامل هموسیدروز در تالاسمی، و یلسون و رسوب مس در غده پاراتیروئید و بیمار ی های متاستا زدهنده به پاراتیروئید میباشد.

کم کاری غده پارا تیروئید به دنبال نقص در سنتز هورمون پاراتیروئید که شامل موارد زیر میباشد:

  • کاهش منیزیم شدیدکه شایع بوده و هم باعث کاهش ترشح و هم مقاومت به هورمون پاراتیروئید میشود.
  • آلکالوز تنفسی که باعث کاهش ترشح پاراتورمون و مقاومت کلیه به آن میشود.
  • جهش فعالکننده در گیرنده حس گر کلسیم که به صورت اتوزوم غالب منتقل شده و باعث کم کاری غده پارا تیروئید و افزایش دفع کلسیم ادرار میشود.

آشنایی با اختلالات غده پاراتیروئید (کلیک کنید)

ترجمه وتلخیص دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد – متابولیسم و رشد کودکان
برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره