پیش بینی فرمولی قد در کودکان

post_image

با توجه به آنکه قد یک فرد بزرگسال معمولا به صورت ژنتیکی تعیین می‌گردد، اندازه احتمالی قد بزرگسالی مورد انتظار در یک کودک را می‌توان با محاسبه قد میانگین والدین وی(midparental height) برآورد نمود.

قد میانگین والدین

قد میانگین والدین، میزان قد بزرگسالی کودک را بر اساس قد والدین تخمین می‌زند: در دختران، قد پدر منهای ۱۳ سانتی‌متر با قد مادر جمع می‌گردد و میانگین محاسبه می‌شود؛ در پسران، قد مادر به علاوه ۱۳ سانتی‌متر با قد پدر جمع می‌گردد و میانگین محاسبه می‌شود.

فرمول های قد میانگین والدین

  • پسران: [قد پدر برحسب سانتی‌متر+ (قد مادر برحسب سانتی‌متر+۱۳)] تقسیم بر ۲
  • دختران: [قد مادر بر حسب سانتی‌متر+ (۱۳- قد پدر بر حسب سانتی‌متر)] تقسیم بر ۲

میزان رشد قد مورد انتظار یک کودک را بدون در نظر گرفتن بلوغ استخوانی یا زمان بلوغ، می‌توان براساس تعمیم رشد کودک در طول صدک قد وی تا نقطه ۲۰ سالگی به صورت تقریبی برآورد نمود.

اگر قد نهایی برآورد شده در دامنه ۵ سانتی‌متری قد میانگین والدین باشد، قد کنونی کودک متناسب با خانواده وی در نظر گرفته می‌شود. با این حال اگر قد مورد انتظار با قد میانگین والدین بیش از ۵ سانتی‌متر تفاوت داشته باشد یکی از اشکال الگوی رشد یا یک بیماری باید مدنظر باشد.

نکته مهم آن است که قد والدین در مطب اندازه گرفته شود (به جای آنکه قد خود را بیان کنند) تا از برآورد بیش از حد یا کمتر از حد میانگین قد والدین پرهیز گردد.

منبع: دکتر کریمی

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره