پیش بینی فرمولی قد در کودکان

[sbu_post_image]

با توجه به آنکه قد يک فرد بزرگسال معمولا به صورت ژنتيکي تعيين مي‌گردد، اندازه احتمالي قد بزرگسالي مورد انتظار در يک کودک را مي‌توان با محاسبه قد ميانگين والدين وي(midparental height) برآورد نمود.

قد ميانگين والدين

قد ميانگين والدين، ميزان قد بزرگسالي کودک را بر اساس قد والدين تخمين مي‌زند: در دختران، قد پدر منهاي 13 سانتي‌متر با قد مادر جمع مي‌گردد و ميانگين محاسبه مي‌شود؛ در پسران، قد مادر به علاوه 13 سانتي‌متر با قد پدر جمع مي‌گردد و ميانگين محاسبه مي‌شود.

فرمول های قد ميانگين والدين

  • پسران: [قد پدر برحسب سانتي‌متر+ (قد مادر برحسب سانتي‌متر+13)] تقسيم بر 2
  • دختران: [قد مادر بر حسب سانتي‌متر+ (13- قد پدر بر حسب سانتي‌متر)] تقسيم بر 2

میزان رشد قد مورد انتظار يک کودک را بدون در نظر گرفتن بلوغ استخواني يا زمان بلوغ، مي‌توان براساس تعميم رشد کودک در طول صدک قد وي تا نقطه 20 سالگي به صورت تقريبي برآورد نمود.

اگر قد نهايي برآورد شده در دامنه 5 سانتي‌متري قد ميانگين والدين باشد، قد کنوني کودک متناسب با خانواده وي در نظر گرفته مي‌شود. با اين حال اگر قد مورد انتظار با قد ميانگين والدين بيش از 5 سانتي‌متر تفاوت داشته باشد يکي از اشکال الگوي رشد يا يک بيماري بايد مدنظر باشد.

نکته مهم آن است که قد والدين در مطب اندازه گرفته شود (به جاي آنکه قد خود را بيان کنند) تا از برآورد بيش از حد يا کمتر از حد ميانگين قد والدين پرهيز گردد.

منبع: دکتر کریمی

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره