پوکی و نرمی استخوان

پوکی استخوان

مقدمه و تعریف

تولید بیش از حد هورمون پاراتیروئید  را پرکاری پاراتیروئید مینامند. اکثر مواقع این افزایش تولید هورمون پاراتیروئید جبرانی برای تصحیح کاهش کلسیم خون ناشی از شرایط مختلف است(پرکاری پاراتیروئید ثانویه)، همچنین ممکن است نقص اولیه درخود غده پاراتیروئید وجو د داشته باشد مانند آدنوم(شایعتراست) یا هیپرپلازی غده پاراتیروئید……..ادامه

 

نرمی استخوان

با تشخیص به موقع پوکی ونرمی استخوان از عوارض جبران ناپذیر ان جلو گیری کنیم ،دراین مرکز فوق تخصصی تشخیص ،درمان  و غربالگری پوکی ونرمی استخوان انجام میشود

الف -کم کاری غده پارا تیروئید وراشیتیسم

مقدمه و تعریف

کم کاری غده پاراتیروئید اختلالی غیر شایع است، که در جریان این اختلال به دلیل کاهش سطح هورمون غده پاراتیروئید د رگردش خون، بدن دچار علائم کاهش کلسیم میشود………ادامه

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره