پدیده داون و پدیده سوموجی در عوارض دیابت

[sbu_post_image]

امروزه ميليون‏ها نفر از بيماري ديابت رنج مي‌برند و اين در حالي است كه بررسي‏ها نشان داده‌اند سن ابتلا به اين بيماري روزبه‌روز در حال كاهش است. پزشكان معتقدند بهتر است تمام افراد جامعه درباره اين بيماري اطلاعات لازم را داشته باشند، زيرا افزايش سطح آگاهي مردم، موجب پيشگيري از اين بيماري و همچنين شناخت به موقع افراد بيمار مي‌شود.

آگاهي از عوارض اين بيماري به افراد مبتلا، در معرض خطر و همچنين اطرافيان آنها كمك مي‌كند در پيگيري و پيشگيري بيماري همت بيشتري به خرج دهند و موجب به تعويق افتادن عوارض بيماري شوند.

پدیده داون در افراد دیابتی

در بعضی ازبیماران در ساعات اولیه بامداد، به علت ترشح شبانگاهی هورمون رشد، نیاز به انسولین افزایش مییابد. این پدیده با کاهش اثر انسولینNPH شامگاهی است، اما ممکن است در نیمه شب، در زمان حداکثر اثر آن، افت قندخون ایجاد شود. لذا بهتر است انسولین NPH شامگاهی بجاي قبل از شام ، قبل از خواب تزریق گردد.

پدیده سوموجی در افراد دیابتی

به آن افزایش قند خون واکنشی نیز میگویند. در این حالت، حداکثر فعالیت انسولینNPHشامگاهی، سبب کاهش قند خون درنیمه هاي شب میشود. آزاد شدن هورمونهاي ضد انسولینی سبب افزایش بیش از حد قند خون و هیپرگلیسمی صبحگاهی می گردد. کم شدن فعالیت انسولین و پدیده داون نیز ممکن است در ایجاد این پدیده نقش داشته باشند در مواردي که مقدار انسولین شبانگاهی نسبت به وزن بیمار از حد قابل انتظار بیشتر باشد، بویژه اگر مقدار آن در مقایسه با انسولین صبحگاهی بطور نامتناسب بالا باشد، باید پدیده سوموجی را در نظر داشت. با اندازه گیري قند خون در ساعت 3 بامداد و یافتن کاهش قند خون میتوان این پدیده را ثابت نمود.
اهمیت تشخیص پدیده سوموجی از این جهت است که پاسخ مناسب در مقابل افزایش قند خون صبحگاهی، عکس حالت معمول میباشد. یعنی،میزان انسولینNPHشامگاهی باید به قدر کافی کاهش یابد که در نیمه شب افت قند خون ایجاد نشود.

ترجمه وتلخیص دکتر حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم
برگرفته ازکتاب مرجع طب کودکان نلسون۲۰۱۱ وکتاب طب غدد اسپرلینگ.

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره