هيپرليپيدمی يا چربی خون بالا

[sbu_post_image]

در خون، چربي‌هاي مختلفي وجود دارد. دوتاي آن‌ها كه از نظر سلامتي اهميت بيشتري دارند عبارتند از:

1ـ كلسترول

2ـ تري گليسيريد

كلسترول جزء ضروري ساختمان سلول‌هاي بدن بوده و وجود آن براي عملكرد طبيعي بسياري از بافت‌هاي بدن جنبه حياتي دارد. قسمت عمده كلسترول در كبد يا جگر سياه ساخته شده و وارد خون مي‌گردد و قسمت كمتر آن نيز از طريق مواد غذايي وارد بدن مي‌شود. مقدار طبيعي آن در خون در حالت غير ناشتا كمتر از 200 واحد يا دو گرم در يك ليتر خون است.

تري گليسيريد منبع مهم سوخت بدن مي‌باشد و عمدتاً براي تأمين انرژي فعاليت‌هاي روزانه به كار مي‌رود. تري گليسيريد نيز چون كلسترول، هم در كبد ساخته شده و هم از طريق مواد غذايي وارد خون مي‌شود. افزايش بيش از حد آن در بدن موجب مي‌شود تري گليسيريد در زير جلد و يا در بافت‌هاي چربي ديگر ذخيره گردد. مقدار تري‌گليسيريد خون يك ساعت بعد از هر وعده غذاي پر چرب، شديداً افزايش يافته و بعد به تدريج در بافت‌هاي چربي ذخيره شده و يا ممكن است مورد سوخت و ساز قرار ‌گرفته و كم گردد.

اما مقدار كلي آن بعد از يك شب ناشتا بودن نبايد از 200 تا 250 واحد يعني 2 تا 5/2 گرم در ليتر تجاوز كند. بنابراين هر نوع افزايش در مقدار تري‌گليسيريد و يا كلسترول خون كه بيشتر از مقادير فوق باشد به عنوان چربي خون بالا شناخته مي‌شود.
حدود بيست درصد از افراد جامعه به نوعي افزايش چربي خون دارند، ولي چون غالباً نشانه واضحي ندارد اكثراً از آن بي‌اطلاعند.

منبع: پارسی طب

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره