مکمل های لازم برای کودکان شیرخوار

[sbu_post_image]

کودکان شیرخوار درکشور ما مکمل آهن ، ویتامین A و D را بر اساس دستور عمل هاي موجود باید بطور روزانه مصرف کنند.

در مورد مکمل آهن ، بر اساس دستور عمل وزارت بهداشت ، براي کلیه شیرخوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند (اعم از شیر مادر خوار و یا شیر خشک خوار) دادن قطره آهن از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان ۲۴ ماهگی به میزان روزانه ۵/۱۲میلی گرم آهن المنتال توصیه می شود.

مکمل های لازم برای پیشگیری از کمبود ویتامین های A وD

براي پیشگیري ازکمبود ویتامین A وD در کشور ما بر اساس برنامه کشوري تجویز روزانه قطره مولتی ویتامین و یا قطره A+D از روز پانزدهم پس از تولد تا حداقل ۱۲ ماهگی به میزان روزانه ۲۵ قطره که معادل ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین A و ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D است ، باید انجام شود. استفاده از نور مستقیم آفتاب (نه از پشت شیشه) به مدت ۱۰ دقیقه در روز نیز براي تامین ویتامین D ،بطوري که صورت و دست و پاي کودك در معرض آفتاب قرار گیرد توصیه می شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره