منحنی‌های رشد

[sbu_post_image]

پزشکان برای مقایسه یک کودک با کودکان دیگر در گروه سنی مشابه، از منحنی‌های رشد استفاده می‌کنند.

با استفاده از این منحنی‌ها پزشک می‌تواند رشد یک کودک را در طول زمان دنبال کند و مشاهده کند که چگونه یک کودک در ارتباط با سایر کودکان رشد می‌کند. این منحنی‌های رشد که با این هدف توسط پزشک استفاده می‌شوند جزء استانداردی از هر جامعه هستند.

چون سرعت و الگوی رشد دخترها و پسرها با هم متفاوت است، منحنی‌های رشد آن‌ها نیز با هم فرق می‌کند. به طور کلی هم برای دخترها و هم پسرها دو دسته منحنی رشد وجود دارد، یکی برای شیرخواران تا 36 ماهه و دیگری برای کودکان و نوجوانان 2 تا 20 ساله. این منحنی‌ها بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از هزاران کودک درهرکشور خاص تنظیم شده‌اند و طیف قد و وزن را در یک سن خاص نشان می‌دهند. به خاطر داشته باشید که تنها اندازه‌هایی که توسط پزشک به دست آمده را باید در میان منحنی‌ها وارد کرد، اندازه‌گیری در خانه غالباً غیر دقیق است و می‌تواند اطلاعات اشتباهی را به شما بدهد.

انواع منحنی های رشد

منحنی‌های رشدی که به طور شایع از آن‌ها استفاده می‌شود شامل موارد زیر است:

منحنی رشد برای کودکان 0 تا 36 ماهه

– قد و وزن برای سن
– دور سر برای سن، وزن برای قد

منحنی رشد برای کودکان و نوجوانان 2 تا 20 ساله

– قد و وزن برای سن
– وزن برای قد (این منحنی ها برای اندازه‌گیری میزان چربی بدن به کار می‌روند.)

منبع: کودک خانه

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره