0

دیابت 9 files

اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت.ppt
949.5 KiB
896 Downloads
Details
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1.docx
22.3 KiB
385 Downloads
Details
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1.docx
56.4 KiB
1233 Downloads
Details
توصیه های دیابتی1
توصیه های دیابتی1
توصيه هاي ديابت نوع 1.doc
449.5 KiB
668 Downloads
Details
ديابت
ديابت
دیابت.ppt
408.5 KiB
3778 Downloads
Details
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی.docx
18.6 KiB
347 Downloads
Details
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها.docx
29.4 KiB
445 Downloads
Details
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي.doc
56.0 KiB
3331 Downloads
Details
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2.docx
375.1 KiB
744 Downloads
Details

Print Friendly