0

دیابت 9 files

اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت.ppt
949.5 KiB
898 Downloads
Details
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1.docx
22.3 KiB
386 Downloads
Details
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1.docx
56.4 KiB
1237 Downloads
Details
توصیه های دیابتی1
توصیه های دیابتی1
توصيه هاي ديابت نوع 1.doc
449.5 KiB
669 Downloads
Details
ديابت
ديابت
دیابت.ppt
408.5 KiB
3782 Downloads
Details
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی.docx
18.6 KiB
348 Downloads
Details
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها.docx
29.4 KiB
446 Downloads
Details
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي.doc
56.0 KiB
3337 Downloads
Details
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2.docx
375.1 KiB
745 Downloads
Details

Print Friendly