عوارض درمان ناکافی هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال

[sbu_post_image]

در نوزاد پسري که درمان هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال به اندازه کافی صورت نگرفته باشد، احتمال ایجاد تومور در بیضه ها وجود دارد.

در نوزاد دختر ناکافی بودن درمان هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال به فیبروز تخمدانها منجر میشود.

در هر دو جنس عدم درمان یا ناکافی بودن آن باعث تولید آدنوم در قشر آدرنال خواهد شد و از همه مهم تر درمان ناکافی در هر دو جنس باعث بلوغ زودرس و تسریع بسته شدن صفحات رشد می شود.

در این نوع بلوغ زودرس، علائم بلوغ بدون فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد بلکه به علت افزایش مستقل آندروژن یا استروژن ظاهر می شود به همین علت محیطی هم نامیده میشود. علل آن شامل موارد زیر است:

  • ترشح غیر طبیعی گنادوتروپین ها (تومورهای مترشحه HCG در پسرها )
  • ترشح هورمونهای جنسی (هیپرپلازی مادرزادی آدرنال ، تومور آدرنال یا گناد،کیست اتونوم تخمدان)
  • موتاسیونهایی که بر روی تولید هورمونهای گنادی تأثیر می گذارند ( موتاسیون فعال کننده گیرنده LH در پسرها و موتاسیون فعال کننده پروتئین G در سندرم مک کون آلبرایت )
  • هیپوتیروئیدی مزمن ( به علت اثر تحریکی TSH بر گیرنده FSH در تخمدان ) این سندرم به وسیله درمان جانشینی مناسب با هورمونهای تیروئید بهبود می یابد.
  • در دختران کیست اتونوم تخمدان شایعترین علت تخمدانی بلوغ زودرس است. ممکن است خودبخود از بین برود اما گاهی موجب درد به علت چرخش درداخل شکم میشود در این افراد سطح LH مهار شده است.

تهیه وتنظیم: دکتر دهقان منشادی فوق تخصص-غدد متابولیسم ورشد

برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز وکتاب مرجع نلسون 2011

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره