علل بلوغ زودرس محیطی

[sbu_post_image]

در گذشته پیداشدن علایم بلوغ در دختران کمتر از8 سال و امروزه در سن کمتر از7 سال را بلوغ زودرس میگویند. در پسران ظهور علایم بلوغ در سن کمتر از9سال را بلوغ زودرس میگویند. بلوغ زودرس در دختران در آمارهاي مختلف 5 تا 10 برابر شایعتر از پسران میباشد.

بررسی ها نشان می دهد، مسایل محیطی نقش زیادی در بروز بحران فردی به نام بلوغ زودرس دارند و در این میان اضطراب و استرس، تاثیر زیادی در ایجاد این اختلال در دختران دارد. ارتباط خانوادگی و عاطفی آرام و محبت آمیز تا حد زیادی می تواند مانع از بروز بلوغ زودرس در دختران شود. همچنین اضطراب و ناراحتی و نگرانی می تواند سن بلوغ را حتی تا ۱۸ ماه جلو بیندازد. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، نوجوانان حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت جوان کشور را تشکیل می دهند.

دلایل بلوغ زودرس محیطی

  • علل بلوغ زودرس محیطی در پسران

انواع هیپرپلازي مادرزادي آدرنال(بزرگ شدن مادرزادی غده قوق کلیه) از نوع کمبود- 21 هیدروکسیلاز و کمبود -11هیدروکسیداز از علل نسبتاً شایعتر بلوغ زودر س محیطی هستند.
تومورهاي مترشحهHCG در سیستم عصبی مرکزي(ژرمینوما، تراتوما، کوریواپتیلیوما ) و خارج از سیستم عصبی مرکزی شامل (هپاتوما، تراتوما و کوریوکارسینوما،سرطان های آدرنال، آدنوم سلولهاي لیدیک بیضه، تستوتوکسیکوز فامیلی و سندرم مقاومت به کورتیزول)است.

  • علل بلوغ زودرس محیطی در دختران

کیستهاي اتونوم(خودکار) تخمدان شایعتر هستند. سایر علل شامل نئوپلاسمهاي(سرطان های) مترشحه استروژن در تخمدان و آدرنال و سندرم پوتز جگر است.

  • علل بلوغ زودرس محیطی در هر دو جنس

در هر دو جنس، سندرم مک کون آلبرایت، کم کاري غده تیروئید و تماس اتفاقی با استروئیدهاي گنادي(جنسی) با منشاء خارجی، میتواند باعث بلوغ زودرس شونددرضمن بلوغ زودرس محیطی درمان نشده میتواند با افزایش سن استخوانی باعث بلوغ زودرس مرکزي شود.

ترجمه وتلخیص دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد و متابولیسم ورشد کودکان – برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره