علایم اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

[sbu_post_image]

علایم اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در زنان اغلب بصورت بی نظمی یا خونریزی شدید در دوران پریود خود را نشان می دهد. خونریزی قاعدگی قسمتی از سیكل قاعدگی می باشد. در یك سیكل قاعدگی بدن زنان تغییراتی می كند تا هر ماه برای باردار شدن آمادگی داشته باشد. یك سیكل قاعدگی از اولین روز خونریزی قاعدگی شروع می شود. متوسط زمان یك سیكل قاعدگی نرمال 28 روز است. اما یك سیكل نرمال ممكن است از 23 تا 35 روز متفاوت باشد.

علائم و نشانه های اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

اختلالات هورمونی در دوران بلوغ و بویژه در زمان بارداری، پس از وضع حاملگی و در دوران یائسگی، می‌تواند سبب تحمل ناراحتی‌های بسیاری در زنان شود. این اختلالات می‌تواند باعث شایع ترین علائم ناخوشایندی شود که شامل شدت دوره‌های قاعدگی، خونریزی شدید، افزایش وزن، کاهش لذت جنسی، درد در زمان جنسی، چاقی، بروز لکه‌های پوستی، افت انرژی، تهوع، سردرد، افسردگی، اضطراب، تغییرات خلقی، اختلال در خواب، اختلالات هورمونی آلژیک، رفلاکس، درد شدید در زمان قاعدگی، افزایش حساسیت، تغییرات در دمای بدن، اختلال در دستگاه ادراری، کاهش شدید شهوت جنسی، افزایش ترشحات و سردرد شدید می‌شود.

علل اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ علایم اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺮوز اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﻛﻤﺒﻮد دریافت رﯾﺰﻣﻐﺰی ﻫﺎ: اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • اﺳﺘﺮس و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زیاد ﻏﺪد ﻓﻮق ﻛﻠﯿﻮی: اﺳﺘﺮس یکی از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻏﺪد ﻓﻮق ﻛﻠﯿﻮی ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨد.

درمان اختلالات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

با توجه به شدت علائم تغییرات هورمونی، برخی زنان ممکن است بتوانند بدون مصرف هیچ دارویی، ناراحتی‌های خود را تحمل کنند و زندگی روزمره خود را ادامه دهند. اما در برخی موارد، پزشک ممکن است تغییراتی در شیوه زندگی شما را توصیه کند که می‌تواند در کاهش علائم اختلالات هورمونی موثر باشد یا حتی داروهایی را برای تعادل هورمونی تجویز کند. در ادامه، گزینه‌هایی وجود دارد که پزشک ممکن است به شما توصیه کند:

  1. تغییرات در شیوه زندگی: بعضی اوقات، تغییرات در شیوه زندگی می‌تواند به کاهش خطرات ناشی از اختلالات هورمونی کمک کند. رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم و برنامه خواب منظم، روش‌های ساده‌ای برای حفظ وضعیت درونی بدن هستند.
  2. معالجه با دارو: در بیشتر موارد، هورمون‌های مصنوعی برای درمان اختلالات هورمونی تجویز می‌شود.

گاهی نیاز به تجویز یک داروی ضدافسردگی به علاوه داروهای معمولی وجود دارد.

درمان‌های ضدافسردگی مانند Celexa، Pristiq و یا Effexor ممکن است در کاهش علائم اختلالات هورمونی زنان موثر باشند. علاوه بر این، در برخی موارد داروهای دیگری مانند Prempro برای درمان علائم یائسگی در زنان معمولا تجویز می‌شوند، اما به طور کلی پروژسترون و استروژن‌های مصنوعی نیز برای تعادل هورمونی تجویز می‌شوند.

در مواردی که شدت نشانه‌های اختلالات هورمونی زنان بالا باشد، تست‌های ژنتیکی از طریق نمونه‌های اوره، بزاق یا خون می‌تواند به تشخیص کمک کند. پس از تشخیص توسط پزشک، برنامه‌ای درمانی که شامل داروها، هورمون‌های مصنوعی و تغییرات در شیوه زندگی است، ممکن است نیازهای فرد را برطرف کند. بسیار مهم است که در صورت مواجه شدن با علائم اختلالات هورمونی، به سرعت به پزشک مراجعه کنید تا تغییرات شیمیایی بدن شما به سرعت به تعادل برسد.

برای آشنایی با ” علل اختلالات هورمونی ” بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: آفتاب. آزمایشگاه نیلو. آی بانو

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره