علایم ابهام تناسلی

[sbu_post_image]

ابهام تناسلی یا اختلال در تمایز جنسی به حالتی گفته میشود که از روي ظاهر اندام تناسلی تشخیص جنسیت فرد مبتلا، آسان نباشد . وجودهرکدام از موارد زیر در بیمار به عنوان ابهام تناسلی در نظر گرفته می شود :
1. پایین نیامدن بیضه ها به شکل دو طرفه (UDT)
2. هیپوسپادیاس پرینه(میان دوراه) همراه با بیضه شکاف دار
3. بزرگی کلیتوریس(قطر بیش از 7 میلی متر یا طول بیش از 10 میلیمتر)
4. چسبندگی ناحیه خلفی لب تناسلی
5. ظاهر شبیه به جنس زنانه ولی همراه با غده جنسی قابل لمس(با یا بدون فتق مغبنی)
6. عدم تطابق کروموزوم جنسی و اندام تناسلی
7. کوچکی آلت مردانه(طول آلت مردانه کشیده شده در نوزاد ترم(رسیده) کمتر از2/5 سانتیمتر) اما کوچکی آلت مردانه بدون هیپوسپادیاس) باز شدن مجرای آلت درتنه آلت (به عنوان ابهام جنسی در نظر گرفته نمی شود.

گرد آوری دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته از کتب مجع طب غدد بروک وکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره