سندرم داون (منگولیسم)

[sbu_post_image]

شایعترین علت عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی سندرم داون (منگولیسم) می باشد.

ابتلای جنین به سندرم داون ارتباطی با نوع ازدواج نداشته و هم در ازدواج های فامیلی و هم ازدواج های غیرفامیلی خطر بروز این بیماری وجود دارد.
فقدان سابقه ابتلا به سندرم داون در خانواده نیز کاهش دهنده خطر بروز آن نبوده و احتمال بروز این بیماری صرفنظر از اینکه در خانواده سابقه این بیماری وجود نداشته است، همچنان وجود دارد.
امروزه با بهره گیری از روش های نوین غربالگری و نیز تکنیک های تشخیص قبل از تولد، می توان اکثریت قریب به اتفاق موارد سندرم داون را در دوران جنینی تشخیص داده و از تولد نوزاد مبتلا پیشگیری نمود.

عوارض سندرم داون

سندرم داون باعث عقب ماندگی ذهنی، دیسمورفیسم (بدشکلی)، نقایص مادرزادی قلبی و برخی دیگر از ناهنجاری های مادرزادی می شود.
در هر بارداری خطر بروز سندرم داون وجود دارد.

پیشگیری از سندرم داون

تنها راه پیشگیری از تولد فرزندان مبتلا به سندرم داون، غربالگری همه مادران باردار صرفنظر از سن مادر و سوابق خانوادگی می باشد. از این رو، غربالگری ناهنجاری های شایع کروموزومی به همه ماردان باردار توصیه می شود.
بارداری انجام می شود اما بهترین نوع غربالگری، غربالگری سه ماهه اول بارداری (هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری) بر مبنای پروتوکل های استاندارد مراکز بین المللی می باشد. غربالگری سه ماهه اول، علاوه بر قدرت تشخیص بالاتر (بیش از ۹۵ درصد)، از خطای کمتری هم برخوردار بوده (مثبت کاذب کمتر از ۵ درصد) و در نتیجه باعث کاهش میزان نمونه گیری از جنین (آمنیوسنتز) می شود.

منبع: تبیان

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره