زمان مناسب برای مصرف مکمل های غذایی کودکان

[sbu_post_image]

مکمل آهن را نباید همزمان با وعده شیر کودك به وي داد زیرا کلسیم موجود درشیر ، ازجذب آهن جلوگیري می کند.

قطره آهن و نگرانی مادران از تیره شدن رنگ دندان کودک

بعضی ازمادران از تیره شدن رنگ دندان شیرخوار از دادن قطره آهن به شیرخوار خودداري می کنند. اینکار لطمه غیر قابل جبرانی به رشد و تکامل مغزي شیرخوار و در نتیجه کاهش ضریب هوشی وي وارد می کند که قابل جبران نیست.
به مادران توصیه می شود که قطره آهن را در یک قاشق مرباخوري ریخته و در عقب دهان کودك بریزند و سپس مقداري آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیري شود. علاوه بر آن به مادر یادآوري شود که قطره آهن موجب تغییر رنگ مدفوع کودك می شود که موجب نگرانی نیست.

میوه ها و آب میوه ها بخصوص مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند و می توان قطره آهن را همراه با آنها که متناسب با سن کودك باشد به او داد . درمورد مولتی ویتامین و یا قطره A و D پس از وعده شیر و یا غذاي کمکی مشکلی ایجاد نمی کند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره