روش کنترل رشد در کودکان

[sbu_post_image]

روش های کنترل رشد

برای کنترل رشد کودکان از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

1. استفاده از منحنی‌های رشد که به صورت منظم برای کودکان کنترل می‌شوند. این روش به دلیل دقت و قطعیت بیشتر منحنی‌های رشد، مطمئن‌تر است.

2. استفاده از فرمول‌های موجود برای رشد وزن و قد کودکان، و اطلاع از سیر افزایش رشد قدی و وزنی در سنین مختلف و محاسبه آن‌ها.

ارزیابی رشد مطلوب کودکان

برای ارزیابی رشد مطلوب در کودکان و نوجوانان و جلوگیری از کوتاهی قد، لازم است که اقدامات زیر انجام شود:

– در سال اول زندگی، اندازه گیری قد، وزن و دور سر هر ماه انجام شود.
– در سال دوم، این اندازه گیری ها هر سه ماه یک بار انجام شود.
– پس از سال دوم، این اندازه گیری ها هر شش ماه یک بار تا آخرین مراحل بلوغ ادامه دارد.

یکی از اشتباهات رایج والدین، غفلت از اندازه گیری دقیق قد و وزن کودکان بعد از دو سالگی است. اغلب والدین در سنین بلوغ یا بعد از آن به فکر کوتاهی قد می‌افتند که ممکن است خیلی دیر باشد.

منبع: کتاب راهنمای دیابت نوع ۱ در کودکان و نوجوانان از خانم زهرا سعید رضایی کارشناس تغذیه و خانم دکتر قائمی

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره