رشد طبیعی قد کودکان

post_image

ارزیابی رشد قدی بچه ها

قد نوزاد بطور متوسط ۵۰ سانتیمتر و در نمودار صدک ۵ تا ۹۵ تقریبا ۴۶ تا ۵۴ سانتیمتر است . قد پسر کمی بلندتر از دختر است.

رشد قدی در ماههای اول به نسبت زیاد بوده و قد کودک در ۶ ماه اول حدود ۱۵ سانتیمتر و در ۶ ماه دوم سال اول حدود ۱۰ سانتیمتر افزایش می یابد که باز هم در پسرها اندکی بیشتر از دخترهاست . در یک سالگی قد کودک حدود ۷۵ سانتیمتر می باشد. در طی سال دوم افزایش قد حدود ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر و از سالهای سوم تا ششم سالیانه حدود ۶ تا ۸ سانتیمتر است و قد در ۴ سالگی حدود ۲ برابر هنگام تولد میگردد . تا حدود سن ۵ تا ۶ سالگی قد کودک معمولا بطور خوابیده اندازه گیری میشود و پس از آن به صورت ایستاده . قد درحالت خوابیده مختصری از ایستاده بیشتر است.

در سالهای دبستانی رشد قدی حدود ۶ سانتیمتر در سال بوده و در سن ۱۳ سالگی قد تقریبا ۳ برابر هنگام تولد میشود . در دوران بلوغ قد هم سریعتر رشد میکند که در دخترها زودتر از پسرها این اتفاق می افتد.(مراجعه شود به و وزن) . پسرها معمولا در انتها قد بلندتری از دخترها دارند.

باید توجه داشت از نظر رشد طولی قسمتهای مختلف به یک نسبت رشد نمیکنند . در هنگام تولد اندامها کوتاهترند و پس از چند ماه اول اندامها رشد طولی بیشتری نسبت به تنه پیدا میکنند.

منبع: مهرزاد

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره