دیسمنوره در اختلالات قاعدگی

[sbu_post_image]

وجود درد در زمان قاعدگی علت 14 درصد موربیدیتی(ناراحتی وبیماری) در جوانان است، که میتواند بصورت اولیه و ثانویه باشد. نوع اولیه شایعتر است. علامت آن درد کرامپی در قسمت تحتانی شکم و لگن است که به پشت و رانها انتشار می یابد. دیس منوره اولیه ناشی از افزایش پروستاگلاندین در فاز لوتئال و خونریزي است اما نوع ثانویه بیشتر به علت وجود ضایعه اي در لگن از قبیل اندومتریوزیس ، انسداد مجراي خروج خون از رحم و توده هاي دستگاه تناسلی زنانه است.

تشخیص دیسمنوره

ارزیابی بالینی

شرح حال: در افراد دچار دیسمنوره باید به ارتباط درد با زمان قاعدگی، وجود سابقه مورد مشابه یا اندومتریوزیس در خانواده توجه کرد. در کسانی که درد شدید لگنی دارند معاینه دقیق لگن ضروري است.

معاینه فیزیکی: دیدن نمودار رشد، تعیین اندازه تیروئید، معاینه پستان از نظر وجود ترشح شیر، توجه به محلهاي دیگر خونریزي در معاینه فیزیکی لازم است.
در موارد دیسمنوره ثانویهMRIو سونوگرافی لگن لازم است.

درمان دیسمنوره

براي رفع علامت درد، داروهاي ضدالتهابی غیراستروئیدي توصیه میشود.
ناپروکسن دوز اولیه 550 میلیگرم و سپس 275 میلیگرم چهار بار در روز، داروهاي دیگري مثل بروفن و آسپیرین( 650 میلی گرم 4 بار در روز) نیز مؤثر است. بهتر است درمان را دو روز قبل از شروع تشدید درد شروع کرده براي درمان جانشین، در مواردي که به داروهاي فو ق پاسخی دیده نمی شود ،استفاده از قرصهاي جلوگیري از بارداري خوراکی به مدت 3تا6 ماه تا 90 درصد موارد باعث بهبود درد می شود . در صورت عدم پاسخ به این ترکیبات بررسی از نظر دیسمنوره ثانویه توصیه میشود.
در موارد مقاوم به درمان استفاده از ترکیباتی چون تاموکسیفن با نتایج خوبی همراه بوده است. چون سیگار، مصرف الکل و چاقی عوامل خطر سا ز دیسمنوره هستند، اجتناب از آنها نیز ضروري است.

ترجمه وتلخیص دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان

برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره