0

post_image

در این حالت غدد جنسی کاملاً به صورت بیضه میباشند ولی اندامهای تناسلی داخلی و خارجی به صورت ناکامل به سمت جنس مذ کر تمایزوتا حدودی زنانه هستند .

علل دوجنسی کاذب مردانه

علتهای دوجنسی کاذب مردانه عبارتند از:

  • عدم پاسخ بیضه بهLH و hCGو در نتیجه آپلازی و یا از بین رفتن سلولهای لیدیگ
  • اختلال آنزیمی در مسیر ساخته شدن تستوسترون:
  • هیپرپلازی مادرزادی آدرنال:

کمبود پروتئین استار، کمبود آنزیم ۳ بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز، کمبود آنزیم ۱۷ – هیدروکسیلاز، سندرم اسمیت، لملی، اپیتز، کمبود آنزیم ۱۷ – بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز، کمبود آنزیم ۵-آلفا ردوکتاز

  • مقاومت محیطی به آندروژن (سندروم زن های بیضه دار)یا CAIS
  • اختلال درمسیر تکاملی بیضه
  • اختلال در ساخت، ترشح یا پاسخ به هورمون آنتی مولرین(AMH)یا MIS))

اندام تناسلی خارجی تحت تأثیر هورمون دی هیدروتستوسترون به سمت مردانگی متمایز میشود. هورمون تستوسترون در بافتهای هدف تحت تأثیر آنزیمی به نام ۵- آلفا – ردکتاز نوع ۲ به دی هیدروتستوسترون تبدیل میشود. لذا اختلال در این آنزیم نیز باعث ابهام تناسلی در جنس مرد خواهد شد.

تهیه وتنظیم: دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد
برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع طب کودکان نلسوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly
Tagged with:  
Share →