تشخیص و درمان کمبود هورمون رشد

[sbu_post_image]

روش های تشخیص هورمون رشد

رادیولوژی: تعیین سن استخوانی با انجام عکسبرداری مچ دست در کودکان یکسال و بالاتر. جهت تعیین سن استخوانی در کودکان زیر یکسال بهتر است عکسبرداری زانو یا مچ پا گرفته شود.
عکسبرداری جمجمه : کلسیفیکاسیون ناحیه زین ترکی را نشان میدهد.
سی تی اسکن و ام.آر.آی: در موارد تایید شده کمبود هورمون رشد برای افزایش قد به تنهایی و یا کمبود چند هورمون با و یا بدون اختلال ژنتیک انجام میگیرد و علاوه بر مشخص کردن تومورهای درون جمجمهای و اختلال ساختمانی سیستم عصبی مرکزی جهت تعیین ارتفاع و حجم هیپوفیز، آناتومی ساقه هیپوفیز و موقعیت هیپوفیز خلفی استفاده میگردد.

درمان کمبود هورمون رشد

درمان کاهش هورمون رشد هر چه سریعتر بعد از تشخیص باید شروع شود و در کمبود کلاسیک GHدوز تجویزی به میزان 18صدم تا 30صدم میلی گرم به ازای هرکیلوگرم هفتگی در 6 تا 7 دوز منقسم تجویز میگرددو دوزهای بالاتر در دوران بلوغ استفاده می شود. هورمون رشد به صورت زیر جلدی و شبها باید تزریق میشود.

حداکثر پاسخ به درمان طی سالهای اول درمان صورت میگیرد و سرعت رشد قدی طی سال اول بالای صدك 95 می باشد و با گذشت زمان، سرعت رشد قدی کاهش مییابد و در صورتیکه سرعت رشد قدی به کمتر از صدك 25 افت نماید قبل از اینکه افزایش در میزان تجویزی صورت گیرد باید همکاری بیمار جهت درمان ارزیابی گردد. درمان کوتاهی قد با هورمون رشد تا زمان رسیدن به قد نهایی ادامه می یابد.

موارد تجویز هورمون رشد

 • کمبود ترشح هورمون رشد
 • سندرم ترنر(یعنی دخترانی که یک کروموزوم Xکم دارند وکاریوتایپ آنهاX0است)
 • نارسایی کلیه در مرحله آخر قبل از پیوند و شروع مجدد یکسال پس از پیوند
 • سندرم پرادرویلی(دراین سندرم اختلال رشد درسال اول زندگی وپس از ان چاقی مفرط توام باکوتاهی قدو چند انگشتی شایع است)
 • کاهش رشد داخل رحمی:(IUGR )در صورتیکه قد کمتر از5/2 انحراف معیار زیر قد طبیعی باشد و جبرا ن عقب افتادگی رش د طی 4 سال اول عمر و یا بیشتر صورت نگرفته باشد.
 • کوتاهی قد بدون علت(ایدیوپاتیک)
 • قد کمتر ازدو ویک چهارم(2/25) انحراف معیار از قد طبیعی برای سن و جنس و پیش بینی قد نهایی کمتر از صدك پنجم با صفحه رشد باز(صدک پنجم در منحنی های رشد CDCقابل مشاهده ومقایسه هست)

معیارهای قطع هورمون رشد

 • عدم پاسخ مناسب به درمان(کمتر از 50 درصد افزایش در سرعت رشد قدی در سال نخست درمان)
 • زمانی که به قد نهایی رسیده باشد( سرعت رشد قدی کمتر ازدوونیم سانتیمتر در سال)
 • سن استخوانی در دخترها بالاتر از 14 سال و در پسرها بالاتر از 16 سال
 • در نارسایی مزمن کلیه در زمان پیوند کلیه. همچ نین تا یکسال بعد از پیوند جهت ارزیابی جبرا ن عقب افتادگی رشد نباید هورمون رشد شروع گردد.

ارزیابی درمان کوتاهی قد با هورمون رشد

 • ارزیابی منظم توسط یک متخصص غدد اطفال هر3 ماه طی سال اول درمان و در صورت پاسخ مناسب به درمان، هر 4 تا 6 ماه گردد.
 • افزایش قد و افزایش سرعت رشد قدی یک ارزیابی مهم بالینی پاسخ به هورمون رشد است.
 • برای اطمینان از همکاری بیمار، پایش سرمی IGFP3 و IGF1 مفید است.
 • انجام تستهای عملکرد تیروئید سالانه
 • تعیین سن استخوانی سالانه و یا هر زمان که نیاز باشد.
 • معاینه دورهای بیماران با نقصان هورمون رشد، ثانویه به ضایعات درون جمجمه ای(مغزی) جهت مشخص کردن پیشرفت و یا برگشت بیماری زمینه ای.

آشنایی با روش های افزایش قد با هورمون رشد (کلیک کنید)

ترجمه وتلخیص دکتر دهقان منشادی :فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز 2012وکتاب مرجع طب کودکان نلسون.

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره