تشخیص هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال

تشخیص های افتراقی هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال

در جنس زن

در جنس مرد

مصرف داروهایی با خاصیت آندروژنی توسط مادر در سه دهه نخست بارداری

وجود تومورهای مولد آندروژن(هورمون مردانه) در مادر

وجود تومورهای آدرنال یا تخمدان در شیرخوار

فقدان مادرزادی آدرنال

خونریزی در غده آدرنال در هنگام تولد

پرمویی

بلوغ زودرس واقعی(CPP)

تومورهای محرک غدد جنسی در کبد و مغز

تومورهای سلولهای لیدیگ بیضه

هیپوپلازی مادرزادی آدرنال

خونریزی در غده(آدرنال) در هنگام تولد

تشخیص بر اساس یافته های آزمایشگاهی

توجه کنید که در همه انواع هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال کورتیزول کاهش پیدا میکند اما مینرالوکورتیکویید (آلدوسترون) و یا آندروژنها(هورمونهای مردانه) بسته به نوع هیپرپلازی مادرزادی غده آدرنال ممکن است کاهش و یا افزایش پیدا کنند.
بنابراین براساس تظاهرات بالینی ونتایج آزمایشگاهی می توان انواع هیپرپلازی مادرزادی آدرنال یا CAH، شامل کمبود ۲۱هیدرکسیلاز،کمبود۱۱-بتا هیدروکسیلاز،کمبود۱۷-آلفاهیدرکسیلاز ،کمبود ۳بتاهیدروکسی استرویید دزهیدرژناز وغیره را از هم افتراق داد.
ممکن است برای تعیین جنسیت کروموزومی از کشت کروموزومی و برای بررسی غدد جنسی از سونوگرافی و یا لاپاروسکوپی استفاده شود. سونوگرافی دستگاه تناسلی نیز برای تعیین وضعیت آناتومی واژن و دستگاه تناسلی استفاده میشود. با توجه به بروز تغییراتی درسرعت رشد و بلوغ این بیماران سن استخوانی میتواند راه حل مناسبی برای ارزیابی وضعیت رشد و بلوغ نسبت به سن تقویمی بیمار باشد.

تهیه وتنظیم: دکتر دهقان منشادی فوق تخصص-غدد متابولیسم ورشد

برگرفته از کتاب مرجع طب غدد ویلیامز وکتاب مرجع نلسون ۲۰۱۱

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره