بی اشتهایی و بد غذایی کودکان

post_image

بیشتر پدر و مادرها درباره تغذیه کودکان خود نگران هستند . این والدین از بى ‏میلى و کم غذا خوردن کودکان خود در رنج هستند و شکایت‏هاى مختلفى در این مورد دارند . بى‏اشتهایى یا بد غذایى کودک در هر شکلی ،مساله‏ مهمى است که باید آن را جدى گرفت، چرا که در نهایت‏ به سوء تغذیه منجر مى‏شود . باید بدانیم فقط گرسنگى نیست که کودک را به سوى غذا مى‏کشاند و یا فقط سیر بودن موجب دورى و پرهیز از غذا نمى‏شود، بلکه عوامل گوناگونى، جدا از نیازهاى بدنى، موجب مى‏شود تا کودک غذا بخورد یا نخورد .

تاثیر رفتار بزرگترها بر بی اشتهایی کودکان

رفتار بزرگترها در این مورد بسیار تعیین کننده است؛ براى مثال اگر کودکى صبحانه خوردن با خانواده خود را دوست داشتنى و با اهمیت نبیند، هیچ میلى به یک صبحانه خوب پیدا نمى‏کند .
در بسیارى از خانواده‏هایى که زنان شاغل هستند دیده شده که مادر، کودک را با عجله بیدار مى‏کند، با عجله لباس او را مى‏پوشاند و به زور، یک لقمه خشک در دستش مى‏گذارد تا آن را به عنوان صبحانه بخورد . کسى نمى‏تواند در یک محیط عصبى، شلوغ و با عجله غذا بخورد. غذا خوردن آن هم در ابتداى صبح، باید همراه با آرامش باشد . ایستاده غذا خوردن، با عجله لقمه‏اى را درست کردن، در حالى که کارهاى مختلفى را انجام مى‏دهید، فضاى ناامنى را براى یک تغذیه مناسب به وجود مى‏آورد . در چنین حالتى، هیچ کودکى میل به خوردن صبحانه ندارد .

خانواده‏هایى که مجبورند صبح زود از خانه خارج شوند و وقت کافى براى صبحانه خوردن در کنار کودک خود را ندارند، بهتر است ‏برنامه‏اى را تنظیم کنند که بتوانند همه با هم و در حضور کودک صبحانه بخورند و از این وعده غذایى لذت ببرند .
براى سر حال بودن در صبح و داشتن وقت کافی برای صرف صبحانه می توان شب‏ها زودتر خوابید، یک سرى کارها را از قبل انجام داد و زودتر بیدار شد تا کودک فرصت انجام کارهاى اولیه را داشته باشد .
در بعضى از خانواده‏هایى که مادران شاغل نیستند، مشکل به شیوه دیگرى خودنمایى مى‏کند ؛ بعضى از مادران آن قدر دیر از خواب بیدار مى‏شوند که مى‏توانند صبحانه و ناهار را همزمان بخورند . دیر بیدار شدن، کوفتگى، خستگى و بى‏حوصلگى، بى‏اشتهایى را به همراه دارد . از آن جا که مادر بى‏میل است‏براى تهیه صبحانه مناسب تلاشى نمى‏کند، در نتیجه با همان بى‏حوصلگى چیزى را براى کودک خود آماده مى‏کند تا او بخورد . کودکى که همراه مادر خود دیر بیدار شده است طبیعى است که صبحانه و ناهار او یکى مى‏شود .
به کودک فرصت‏بدهید تا صبحانه‏اش را کامل بخورد . در چنین فضایى نه تنها کودکان، بلکه هر انسانى از خوردن صبحانه لذت مى‏برد و طبیعى است که این رفتار به عنوان یک عادت غذایى مناسب در کودک باقى مى‏ماند .

منبع: تبیان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره