برخورد با نوزاد دارای ابهام تناسلی

post_image

اهداف عمده مراقبت از شیرخواران شامل تعیین سریع جنسیتی است که کودک را بر اساس آن بزرگ می کنند و همچنین تعیین اختلالات دیگری است که از نظر سلامت کودک حائز اهمیت می باشند (مانند از دست دادن نمک وشوک).

تعیین جنسیت پیش از آن که به کاریوتیپ (ژنی) و بافت شناسی غده های جنسی بستگی داشته باشد، به پیش آگهی اختلال هورمونی اصلی و امکان بازسازی دستگاه تناسلی وابسته است.

رفتار والدین با کودک دارای ابهام تناسلی

صحیح نخواهد بود اگر یک شیرخوار مونث را که به علت هیپر پلازی آدرنال خصوصیات جنس مذکر را پیدا کرده است به عنوان یک پسر تربیت کرد. اگر چنین بیماری توسط عمل جراحی به فرد مونث تبدیل شود، به دلیل آنکه دستگاه تناسلی داخلی او خصوصیات زنانه دارد احتمالا قدرت باروری را خواهد یافت.

همچنین یک نوزاد به ظاهر پسر دارای ژنوتیپ ۴۶xy  که دارای اندام تناسلی خارجی بسیار کوچکی است و با مصرف آندروژن ها تغییری در اندازه آن پیدا نشده است بهتر است با جنسیت مونث بزرگ شود زیرا بازسازی عملکرد دستگاه تناسلی خارجی مذکر با استفاده از روش های جراحی بسیار مشکل است.

گرچه جنسیت نوزاد را باید هر چه سریعتر مشخص کرد ولی نامگذاری را باید تا تعیین جنسیت صحیح به تعویق انداخت.

منبع: ایران سلامت

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره