انسولین درمانی با پمپ انسولین

post_image

در روش انسولین درمانی با پمپ انسولین سعی بر این است که تزریقات انسولین شباهت بیشتری به نحوه ترشح فیزیولوژیک نرمال انسولین در بدن داشته باشند. از روش بلوس- پایه به ۲ صورت استفاده میشود: تزریقات مکرر روزانه و تزریق مداوم زیر جلدی انسولین توسط پمپ.

روش های انسولین درمانی با پمپ انسولین

روش تزریقات مکرر روزانه (MDI)

در این روش برای تامین انسولین پایه، از انسولین گلارژین(لانتوس)، و قبل از هر وعده غذا از انسولین لیسپرو، آسپارت، و یا رگولار به عنوان بلوس استفاده میشود.
به دلیل اینکه اکثر بیماران قبل از استفاده از این روش، از روش ۲ نوبت تزریق در روز استفاده میکرده اند، دوز کلی انسولین مصرفی مشخص است.
در روش بلوس- پایه مقدار انسولین مورد نیاز ۷۵ تا ۸۰ درصد دوز روزانه قبلی است، زیرا در این روش میزان نیاز اکثر بیماران کمتر است. و با دوز رژیم درمانی قبلی در معرض هیپوگلیسمی قرار میگیرند.
دوز پایه، نصف دوز جدید میباشد که بصورت انسولین گلارژین ، قبل از خواب تزریق میشود. نصف بقیه به صورت بلوس قبل از غذا ،یعنی قبل از صبحانه، ناهار و شام تزریق میگردد
انسولین لیسپرو یا آسپارت باید در فاصله ۱۵ دقیقه قبل از غذا تزریق گردد، اما به علت اینکه شروع اثر آنها بسیار سریع است، میتوان آنها را تا ۱۵ دقیقه بعد از غذا نیز تزریق کرد.
بهتر است انسولین رگولار ۳۰ تا ۴۵ دقیقه قبل از غذا تزریق شود.
در این روش میزان انسولین گلارژین، براساس غلظت قند خون در طول شب و قبل از صبحانه تنظیم میگردد . بیمارانی که در تنظیم قند خون ناشتا و یا در کنترل افت شبانه قند خون مشکل دارند باید از تزریق انسولین گلارژین قبل از خواب استفاده نمایند.

تزریق مداوم زیر جلدی انسولین ( استفاده از پمپ انسولین)

معمولاً زمانی که به کمک روش تزریقات مکرر نتوان قند خون را بطور مطلوب کنترل نمود، از پمپ انسولین استفاده میشود. در این روش فقط ازانسولین کوتاه اثر یا سریع الاثر استفاده میگردد.
پمپ انسولین در طول شبانه روز، مقدار ثابتی از انسولین را بصورت انسولین پایه در بدن تزریق مینماید. پمپ های پیشرفته امروزی، برای مقادیرمتفاوت انسولین پایه مورد نیاز در طول روز یا شب قابل تنظیم هستند. در این پمپ ها قابلیت تنظیم انسولین قبل از غذا حتی تایک دهم واحد نیز امکان پذیر میباشد.
با استفاده از پمپ، خطر ایجاد افت قند خون شدید کاهش مییابد. بررسیها نشان دادهاند که پس از شروع استفاده از پمپ، میزان نیاز به انسولین در طول شبانه روز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کم میشود و اغلب کنترل قند خون بهتر میگردد.
در روش استفاده از پمپ، به ۲ صورت انسولین مورد نیاز به بدن میرسد:

  • انسولین پایه
  • انسولین بلوس

حدود ۵۰ درصد از مقدار انسولین مورد نیاز در طول شبانه روز بصورت پایه و بقیه آن بصورت انسولین قبل از غذا تزریق میگردد. ۱۵ درصد قبل ازصبحانه، ۲۰ درصد قبل از ناهار و۱۵درصد قبل از شام. بلوس قبل از غذا باید ۲ تا ۳ ساعت بعد از غذا خوردن، قند خون را به حد قبل از صرف غذاکاهش دهد.
میزان نیاز بدن به انسولین در ساعات ۱ تا ۳ بامداد ۲۰ درصد کمتر از ساعات ۵ تا ۷ بامداد است. در پمپ هائی که قابلیت تنظیم دوز پایه را درساعات مختلف شبانه روز دارند، میتوان جهت پیشگیری از افت قند خون شبانه، میزان انسولین پایه را در ساعات ۱۱ شب تا ۳ بامداد کمتر نمود. اگر بیمار دچار مشکل افزایش قند خون صبحگاهی باشد، میتوان مقدار انسولین پایه رابه میزان یک دهم تا دو دهم واحد در ساعت بین ساعات ۳ تا ۷ بامداد افزایش داد.
در صورت استفاده از انسولین رگولار، تزریق نیمساعت قبل از صرف غذا و در صورت استفاده از انسولین لیسپرو یا آسپارت، تزریق بلافاصله قبل از صرف غذا انجام میشود.

ترجمه وتلخیص دکتر حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم
برگرفته ازکتاب مرجع طب کودکان نلسون۲۰۱۱ وکتاب طب غدد اسپرلینگ.

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت Call Now Buttonتماس و مشاوره