بیضه‌ها جزئی از دستگاه تناسلی مردان محسوب می‌شوند،  وظیفه بیضه تولید اسپرم و هورمون تستوسترون را بر عهده دارند. آن‌ها از دو غده بیضی‌شکل تشکیل شده‌اند.

Print Friendly, PDF & Email