0

post_image

ارزیابی آزمایشگاهی گره تیروئید شامل اندازه گیری موارد زیر میباشد:

  • TSH
  • T3
  • T4
  • پادتن های تیروئید
  • سونوگرافی
  • بافت برداری ظریف سوزنی از تیروئید(FNA)

اسکن:نکته ای که اکثر مردم ومتاسفانه خیلی از پزشکان در مورد آن دچار اشتباه می شوند استفاده ازمواد رادیواکتیو یا همان اسکن برای تصویر برداری از تیرویید است باید توجه داشت که اسکن فقط در موارد پرکاری تیرویید وابتلا به سرطان که قبل از انجام اسکن با آزمایش وFNAاثبات شده اند انجام میشود ودر کم کاری تیرویید هیچ جایگاهی ندارد .

ضمناً تیروگلوبولین خیلی بالا نشان دهنده سرطان تیروئید است.(Tg)

ارزیابی گرهی که از نظر کلینیکی منفرد(تک) است با اندازه گیری هورمونهای تیروئید شروع میشود. اگرTSHسرکوب شده بود، اسکن تیروئیدبرای رد آدنوم سمی انجام میشود. معمولاً هورمون محرک غده تیروئید سرم طبیعی است و اداره بیمار بر اساس نتایج سلول شناسی است. حساسیت بافت برداری ظریف سوزنی ، ۸۳ درصد و اختصاصی بودن آن ۹۲ درصد میباشد.

موارد منع بافت برداری از غده تیروئید در کودکان

در موارد زیر بافت برداری ظریف سوزنی در کودکان منع استفاده دارد و بایستی عمل جراحی انجام پذیرد:

سابقه اشعه درمانی سر یا گردن، وجود سرطان تیروئید در فامیل، رشد سریع ندول تیروئید ، اختلال بلع، گرفتگی صدا، بیماری گره لنفاوی گردن وگرههایی که در معاینه فیزیکی قوام سخت داشته و چسبندگی به بافتهای اطراف دارند. بعضی از محققین عقیده دارند چون احتما ل سرطان وجود دارد بایستی تمام گره ها در کودکان با جراحی برداشته شوند.

گرد آوری دکتر دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان

برگرفته از کتب مجع طب غدد بروک وکتاب مرجع نلسوندکتر سید حسین دهقان منشادی
فوق تخصص غدد و متابولیسم-رشد کودکان
آدرس : تهران خ شریعتی، متروی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲۱روش های افزایش قد

درمان کوتاهی قد

Print Friendly
Tagged with:  
Share →