ارزيابی بلندی قد در کودکان

[sbu_post_image]

بلندي قد به صورت قدي تعريف مي‌شود که به اندازه 2 انحراف معيار بالاتر از ميانگين قد بر اساس سن و جنس ‌باشد (بيش از صدک نود و پنجم). رشد بيش از حد که به صورت سرعت رشد سريع و غيرطبيعي تعريف مي‌شود، مي‌تواند به صورت افزايش قد بيش از دو خط اصلي صدک بر روي نمودار شد تظاهر يابد. افتراق بيماران بلند قد که از ساير جهات سالم هستند از بقيه افرادي که بيماري زمينه‌اي دارند، حايز اهميت است.

شمارش کامل سلول‌هاي خوني به همراه تفکيک سلولي ارزيابي کم خوني، ديس‌کرازي‌هاي خوني و عفونت‌ها همچنین مجموعه آزمون‌هاي متابوليک رد کردن بيماري‌ کليوي و اختلالات الکتروليتي که مي‌تواند جزو علائم، ساير اختلالات کليوي يا متابوليکي و ديابت بي‌مزه ايجاد شوند.

بيشتر کودکان که قد بالاتر از صدک نود و پنجم دارند، بخشي از منحني توزيع طبيعي هستند و تعداد اندکي غيرطبيعي خواهند بود. با اين حال، بلندي قد يا تسريع قد ممکن است تظاهر اوليه بيماري‌هاي زمينه‌اي جدي مانند هيپرپلازي مادرزادي آدرنال باشد.

بايد شرح حالي جامع جهت ارزيابي بلندي قد گرفته شود. نکات مورد تاکيد مشابه مواردي هستند که در مورد کوتاهي قد مطرح شدند. در شيرخواران دچار ماکروزومي، سابقه ديابت بارداري در مادر و سابقه خانوادگي ديس‌مورفولوژي بايد مورد جستجو قرار گيرد.

بررسی بلندی قد با معاینه فیزیکی

همانند کوتاهي قد، معاينه فيزيکي دقيق مي‌تواند الگوهاي رشد غيرطبيعي را از اشکال غيرمرضي بلند قدي افتراق ‌دهد. اندازه‌گيري دقيق قد در طول زمان و رسم روي نمودار قد، بهترين ابزار براي ارزيابي سرعت رشد غيرطبيعي است.
ارزيابي استعداد ژنتيکي مي‌تواند در تشخیص انواع خانوادگي بلندي قد از انواع مرضي آن کمک کننده باشد. در بلند قدي خانوادگي، قد کودک با ميانگين قد والدين مطابقت دارد. در بلند قدي مرضي مانند موارد ناشي از زياد بودن هورمون رشد، قد مورد انتظار کودک بيشتر از ميانگين قد والدين محاسبه مي‌شود.
ارزيابي نسبت‌هاي بدن در تشخيص افتراقي بلندي قد يا تسريع رشد ضروري است. در کودکان مبتلا به بلندي قد سرشتي، نسبت بخش بالايي به پاييني بدن و فاصله دست‌ها طبيعي هستند، در حالي که بيشتر کودکان مبتلا به نشانگان کلاين‌فلتر فاصله دست‌ها افزايش يافته است و نسبت‌ها مانند افراد خواجه مي‌باشد (يعني اندام‌ها به صورت نامناسب بلند هستند و فاصله دست‌ها بيش از 5 سانتي‌متر بلندتر از قد خواهد بود).

  1. منبع: پزشکی بالینی
دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره