ارتباط بهره هوشی با رشد دور سر در نوزادان

[sbu_post_image]

وزن گیری و افزایش اندازه سر نوزاد در ماه نخست عمرش با ضریب هوشی بالای او در سال نخست مدرسه مرتبط است.

نوزادانی که طی چهار هفته نخست تولد، 40 درصد وزن زمان تولد، افزایش وزن پیدا می کنند، در شش سالگی از نظر بهره هوشی 1.5 نمره بالاتر از کودکانی هستند که در دوران نوزادی 15 درصد افزایش وزن داشته اند.

بنابراین نوزادانی که بیشترین رشد را در محیط سر داشتند نیز از ضریب هوشی بالاتری برخوردار هستند.

محیط سر نشانگری از اندازه مغز است از این رو هر چه اندازه محیط سر در نوزاد بیشتر باشد، رشد مغزی او نیز سریع تر است.

علت بهره هوشی زیاد کودکان با بیشترین رشد در محیط سر

در حالت کلی نوزادان که در چهار هفته نخست تولد رشد سریع تری داشتند در سالهای بعد، نمرات ضریب هوشی بالاتری داشتند. کودکانی که بیشترین وزن را گرفته بودند در سن شش سالگی به ویژه در ضریب هوشی شفاهی نمرات بالاتری داشتند.

این امر شاید به این دلیل است که ساختارهای عصبی برای ضریب هوشی شفاهی در اوایل زندگی شکل می گیرد این یعنی وزن گیری سریع در طول دوره نوزادی می تواند فواید شناختی مستقیمی برای کودک داشته باشد.
منبع: دانشنامه روان شناسی و علوم تربیتی

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره