آمنوره در اختلالات قاعدگی

[sbu_post_image]

آمنوره اولیه: فقدان قاعدگی تا سن 16 سالگی در دختري که صفات ثانویه جنسی در وي ظاهر شده است.

آمنوره ثانویه: فقدان قاعدگی براي سه ماه متوالی در کسی که قبلاً دوره هاي قاعدگی داشته است. نوع ثانویه شایعتر از نوع اولیه است و شایعترین علت آن اختلال در محور هیپوتالاموس و هیپوفیز است.

علل آمنوره

الف-اگر رحم وجود داشته باشد:

الف-1- آمنوره اولیه همراه با فقدان صفات ثانویه جنسی(عدم وجود پستان)

 • تاخیر بلوغ سرشتی
 • کمبود گنادوتروپین (سندرم کالمن)
 • انجام فعالیتهاي ورزشی سنگین
 • استرس
 • اختلال در هیپوفیز
 • بیماريهاي مزمن
 • نارسایی اولیه تخمدان
 • نقص تشکیل غدد جنسی (سندرم ترنر و سویر)

الف-2- آمنوره اولیه همراه با تکامل پستان

 • سوء تغذیه
 • آمنوره هیپوتالاموسی
 • بیماريهاي مادرزادي قلبی
 • دیابت کنترل نشده
 • بیماريهاي التهابی روده(IBD)
 • بی اشتهایی عصبی
 • پرکاری تیروئید
 • مصرف داروهایی مثل فنوتیازینها
 • هیپرآندروژنیسم(افزایش هورمون مردانه)
 • کم کاری تیروئید
 • افزایش پرولاکتین خون
 • عدم تشکیل واژن، پرده بکارت بدون سوراخ

ب- اگر رحم وجود نداشته باشد:

بزرگی پستان وجود دارد:
مقاومت به آندروژن
عدم تشکیل مجاري مولر(مجاری داخلی دستگاه تناسلی زنانه)

ترجمه وتلخیص دکتر سید حسین دهقان منشادی فوق تخصص غدد-متابولیسم ورشد کودکان
برگرفته ازکتاب مرجع طب غدد ویلیامزوکتاب مرجع نلسون

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره