آلت مدفون شده یا آلت مخفی در پسر بچه ها

[sbu_post_image]

آلت تناسلی مخفی شده، یک بیماری مادرزادی است که پسر بچه با آن متولد می شود و سبب نگرانی والدین می گردد. در این حالت آلت تناسلی به داخل شکم کشیده شده و در چربی قسمت تحتانی شکم، گم می شود. در حالت طبیعی پوست آلت تناسلی را بصورت قرینه در بر می گیرد، وقتی پوست بصورت غیر قرینه آلت تناسلی را احاطه کند، یک حالتی بوجود می آید که به آن آلت تناسلی مخفی شده و یا دفن شده می گویند.

این حالت بسیار شایع بوده وعلت بسیاری ازموارد نگرانی والدین می باشد. دراین حالت اندازه آلت طبیعی است ولی بعلت غیرطبیعی بودن بافت های اطراف آلت کوچک بنظر می رسد.

اگر چربی زیاد دربچه های چاق باعث مدفون شدن ومخفی شدن آلت شود معمولا نیاز به اقدام خاصی بجز تحت نظر گرفتن بیمار وکاهش وزن ندارد . ولی اگر این بافت ها بعلت بافت جوشگاهی بدنبال جراحی هایی چون ختنه و…باشد حتما می بایستی توسط جراحی اصلاح شود.

این یک بیماری مادرزادی است، بچه با آن متولد می شود و اکثرا سبب نگرانی والدین می گردد. این بیماری با بیماری آلت تناسلی کوچک فرق می کند و باید آن دو را از هم افتراق داد، ولی گاها هر دو بیماری با هم در یک پسر بچه یا پسر بالغ دیده می شوند.
در این بیماری آن قسمت از آلت تناسلی که نزدیک کیسه بیضه قرار دارد و از پائین به کیسه بیضه متصل شده است، دارای پوست کمتری است. در این حالت آلت تناسلی بداخل شکم کشیده شده و در چربی قسمت تحتانی شکم گم می شود.
گاها در کودکی که سرپا ایستاده است، کلا آلت تناسلی غیر قابل رویت می شود. در بسیاری از پسر بچه ها با گذشت زمان آن بهبودی پیدا می کند.

منبع: بیتوته

دکتر منشادی
دکتر منشادی

فوق تخصص غدد،‌متابولیسم و رشد کودکان

دیگر مقالات

مشاوره رایگان افزایش طول آلت تماس و مشاوره