0

دیابت 9 files

اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت.ppt
949.5 KiB
821 Downloads
اطلاعات بیشتر
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1.docx
22.3 KiB
333 Downloads
اطلاعات بیشتر
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1.docx
56.4 KiB
1144 Downloads
اطلاعات بیشتر
توصیه های دیابتی1
توصیه های دیابتی1
توصيه هاي ديابت نوع 1.doc
449.5 KiB
610 Downloads
اطلاعات بیشتر
ديابت
ديابت
دیابت.ppt
408.5 KiB
3632 Downloads
اطلاعات بیشتر
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی.docx
18.6 KiB
301 Downloads
اطلاعات بیشتر
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها.docx
29.4 KiB
386 Downloads
اطلاعات بیشتر
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي.doc
56.0 KiB
2945 Downloads
اطلاعات بیشتر
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2.docx
375.1 KiB
676 Downloads
اطلاعات بیشتر

Print Friendly