0

دیابت 9 files

اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت
اصول درمان دیابت.ppt
949.5 KiB
840 Downloads
اطلاعات بیشتر
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1
اهداف کنترل قند در دیابت نوع 1.docx
22.3 KiB
341 Downloads
اطلاعات بیشتر
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1
تشخیص و درمان دیابت1.docx
56.4 KiB
1166 Downloads
اطلاعات بیشتر
توصیه های دیابتی1
توصیه های دیابتی1
توصيه هاي ديابت نوع 1.doc
449.5 KiB
619 Downloads
اطلاعات بیشتر
ديابت
ديابت
دیابت.ppt
408.5 KiB
3664 Downloads
اطلاعات بیشتر
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی
دیابت در حاملگی.docx
18.6 KiB
310 Downloads
اطلاعات بیشتر
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها
دیابت و سایر بیماريها.docx
29.4 KiB
396 Downloads
اطلاعات بیشتر
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي
نكات مهم در درمان كتواسيدوز ديابتي.doc
56.0 KiB
3059 Downloads
اطلاعات بیشتر
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2
کنترل دیابت نوع 2.docx
375.1 KiB
691 Downloads
اطلاعات بیشتر

Print Friendly